• 1

Werkgroep LOWE heeft zich ten doel gesteld om punt voor punt en praktijkgericht uitvoering te geven aan de wensen van de bewoners van Musselkanaal

Werkgroep LOWE heeft daartoe 3 speerpunten:

  • Entree’s van Musselkanaal verbeteren en aantrekkelijker maken, zoals het gebied van de STAR, de Havenkade en het centrumgebied aan de Marktstraat.
  • Uitstraling en bereikbaarheid van het winkelbestand verbeteren vooral het uiterlijk van de winkelpanden, parkeren en bewegwijzering.
  • Concrete aansluiting op bestaande en toekomstige ontwikkelingen op intergemeentelijk en provinciaal niveau op het gebied van ecologische verbindingszones, recreatie en welzijn.

 Leden werkgroep Leefomgeving, Wonen en Economie (LOWE):

- Ben Schomaker (voorzitter)

- Paul Benus

- Marleen Dohle 

- Henk Leenders