• 1

Nieuws | Dorpsbelangen Musselkanaal

Het gaat beginnen! 
Na twee jaar van plannen maken gaan in de komende week de handen uit de mouwen. De eerste werkzaamheden aan de groene gebieden die overbleven na sloop van de woningen van Lefier komen eraan. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over deze ‘collectieve ruimte’. 

Wat gaat er gebeuren? 
Er komen vier units te staan aan de Anjerstraat (achterzijde Rozenstraat). Volgende week start het voorbereidend werk hiervoor. Als de units er staan, dan worden ze klaargemaakt voor gebruik.  Ook wordt de Anjerstraat smaller gemaakt, gaat een deel van de parkeerplaatsen weg en er wordt een werkterrein aangelegd voor materialen (met een container erbij). Half maart is er een feestelijke moment met onder andere de opening van de units. U ontvangt daarvoor natuurlijk een uitnodiging. Na de opening start de aanleg van groen en paden en wordt de basisstructuur gemaakt.

Basisstructuur: aanleg paden en groen
De bewoners-werkgroep Collectieve Ruimte, Dorpsbelangen en landschapsarchitect Hans Dekker maakten het ontwerp voor de collectieve ruimte. U heeft hierover misschien meegepraat tijdens de drukbezochte bewonersavond in mei 2016 in “Lint”. Of u heeft de ontwerpen gezien in juni 2017 op het Diemerplein. Er komen bomen, struiken, paden en hekwerk. Dit is samen de structuur. Maar dan is het nog niet af. Als de basisstructuur er ligt ontstaan er deelgebieden, zogenaamde kamers, die door bewoners, verenigingen of clubs zelf ingericht kunnen worden.

En wat komt er in de deelgebieden?
Dat is aan u, aan Musselkanaal! Er zijn mensen die aan de slag willen met een speeltuin, kruidenbakken en een ontmoetingsplek. Ook willen jongeren een moestuin beginnen. In één van de units komt ook een Tuingereed- schapuitleenpunt (TUP) van Lefier. Hier kunnen huurders van Lefier woningen tuingereedschap lenen. Er wordt nog een (sleutel)beheerder gezocht. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder van Lefier: Harold Menzen (088-2033000). Heeft u ook een idee voor invulling van een deelgebied? Neem dan contact op met Ben Schomaker van Dorpsbelangen.

Samen aanleggen
Vele handen maken licht werk. Er komt een Workout-team, dat wordt aangestuurd door Egge Hulshof van de gemeente Stadskanaal. Dit team bestaat uit mensen die deelnemen aan een re-integratietraject voor werkzoekenden met behoud van uitkering (bij voorkeur mensen uit Musselkanaal) en statushouders van het plaatselijke Asielzoekerscentrum. Dit team maakt de units klaar en legt de basisstructuur aan. Ook u kunt helpen. Graag zelfs! Loop langs bij Egge Hulshof om te overleggen.

Meer weten? Reactie geven?
De start is nu aan de Anjerstraat. Daarna zijn het LTS park en het gebied van de Begoniastraat/ Azalea/Geraniumstraat aan de beurt. De planning daarvoor moet nog gemaakt worden. Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar Dorpsbelangen via dorpsbelangenmusselkanaal@ gmail.com.

Nieuwsbrief Florawijk

bruintjebeer

overdekt podium